Alkohol i jego wpływ na organizm, a motywacja do picia.

źródło: ONET 100  https://www.youtube.com/channel/UCOKEEZda4eJVO2HXWS3p7Rw

Nie oszukujmy się. Nie ma takiej możliwości, aby alkohol nie uszkadzał tkanek i nie wpływał negatywnie na układ hormonalny, przewód pokarmowy, odporność organizmu czy inne układy.

Najprościej mówiąc, alkohol wpływa na wszystko.

Alkohol i jego wpływ na organizm, a motywacja do picia.

… po co młodzież po niego sięga?

Motywacje osób sięgających po alkohol można więc podzielić na 3 grupy:

  • UCIECZKOWE, np. w celu zapomnienia o kłopotach, zredukowania napięcia, poprawy nastroju lub odprężenia się
  • SPOŁECZNE, np. dla towarzystwa, z uprzejmości, z okazji
  • W POSZUKIWANIU PRZYJEMNOŚCI, np. dla smaku alkoholu

Każda z powyższych motywacji może zostać zrealizowana w zdrowy i bezpieczny sposób. Toksyczny alkohol jest tylko pozornym, chwilowym rozwiązaniem.

Dla zainteresowanych temat motywacji do picia alkoholu pogłębiamy poniżej

Dla zainteresowanych temat motywacji do picia alkoholu pogłębiamy poniżej:

“Obecność alkoholu w życiu człowieka ma, jak wiadomo, swoją jasną stronę, ale również stronę szarą i zdecydowa­nie czarną. Ta ostat­nia – najbardziej widoczna jako cho­roba i zagrożenie ludzkiego życia, czyli uzależnienie od alkoholu – dotyczy zaledwie 2-3% mieszkańców naszego kraju, a więc 600­–700 ty­sięcy ludzi. Jeśli zadaje się pytanie, dlacze­go oni piją, to prawidłowa odpowiedź brzmi: ponieważ są uzależnieni i skłaniają ich do tego mechanizmy choroby.

Ale nie można koncentrować się tylko na tej czarnej strefie, zapominając o szarej – o różnego rodzaju szkodach związanych z nad­używaniem, w tym z piciem zbyt wczesnym, to znaczy dzieci i młodzieży; z piciem w nie­bezpiecznych okolicznościach, na przykład kiedy prowadzi się samochód czy kieruje pracą jakiejś maszyny, albo kiedy kobieta jest w ciąży. Ta kategoria jest prawdopodobnie dwu –­ trzykrotnie liczniejsza niż osób uzależnionych.

Wpływ alkoholu na psychikę człowieka generalnie sprowadza się do tego, że stosun­kowo szybko zmienia on stan naszych uczuć, jak również treść i kierunek naszych myśli. W dodatku ludzie oczekują, że po wypiciu staną się one przyjemne, i rzeczywiście na po­czątku alkohol się z tej obietnicy wywiązuje. To jest właśnie tajemnica atrakcyjności alko­holu, że specjalizuje się on w zamienianiu przykrych rzeczy na przyjemne. Niewielki rausz w gronie, które zebrało się po to, żeby poczuć się lepiej, jest doświadczeniem wspól­nym dla bardzo wielu ludzi. Trzeba dodać, że dotyczy to nie tylko myśli i uczuć, ale też za­chowania. Na przykład są osoby, które liczą na to, że gdy się napiją, będą się zachowywać bardziej śmiało i będą bardziej atrakcyjne.

Druga grupa powodów sięgania po alko­hol ma naturę interpersonalną, co oznacza, że zachowania związane z konsumpcją al­koholu są znanym od niepamiętnych czasów sposobem komunikowania się. Ludzie, gdy chcą ze sobą spędzić trochę czasu, uma­wiają się na wódkę albo na piwo. To podno­si atrakcyjność tych spotkań, a czasami dostarcza alibi, jak choćby w sferze kontak­tów między kobietami a mężczyznami. W szczególności w okresie zalotów, zabiegania o względy pojawia się wiele czasem subtel­nych, a czasem jawnych komunikatów, że jak się wspólnie napijemy, to będziemy bar­dziej chętni, żeby się zbliżać do siebie. Wreszcie trzecia grupa powodów, które mogą być nazwane celebracyjnymi: wznosi się toasty alkoholem, oblewa się sukcesy i porażki, przy jego pomocy komunikuje się ludziom swoje pozytywne nastawienie. Nie podajemy alkoholu wrogom, tylko osobom, które zapraszamy w dobrych intencjach. Ten aspekt celebracyjny jest bardzo istot­nym uzupełnieniem powodów psychologicz­nych i interpersonalnych, a w dodatku ma bardzo długą tradycję.”*