Znajdź odpowiedzi

na najczęściej zadawane pytania

E-learning jest formą dostosowaną do nauki zdalnej, co w obecnej sytuacji stanowi ważny aspekt. Realizować go można w budynku szkoły i we własnym domu, zapewniając trwałość edukacji i dogodne realizowanie programu indywidualnie, w grupie, z nauczycielem bądź samodzielnie.

E-learning #lepiejprzeżyj wykracza poza standardowe ramy jednostki lekcyjnej i szacowany jest na około 60 minut podzielonych na kilka lub kilkanaście mniejszych jednostek. Dzięki temu osiągnięcie celów i założeń programu może odbywać się w sposób dostosowany do możliwości ucznia. Taka forma daje możliwość robienia przerw w momentach, w których zachodzi taka realna potrzeba – w zgodzie z możliwościami i potrzebami ucznia.

 • e-learning #lepiejprzezyj zakłada rozwój kompetencji takich jak komunikacja w grupie, asertywność , pewność siebie, nieśmiałość, wyznaczanie celów, co tym samym wpływa na rozwój psychospołeczny młodzieży.
 • Innowacyjne rozwiązanie. #lepiejprzeżyj to kompozycja hybrydowa. 

łączy sprawdzone, znane metody ze świeżym, progresywnym spojrzeniem. #LEPIEJPRZEŻYJ TO:

profilaktyka uzależnień

rozwój interpersonalny

rozwój psychospołeczny

praca projektowa

 • Równe szanse dla każdego ucznia. Ten sam, jednolity program udostępniony jest całej placówkę szkolnej. Dzięki temu każdy z uczniów ma możliwość przejścia programu – nawet, gdy w dniu realizowania go jest nieobecny, co nie zawsze jest możliwe w programach stacjonarnych.
 • Natychmiastowa ewaluacja i 100% skuteczności. Każdy moduł zawiera testy sprawdzające poziom przyswojenia treści lekcji. Każdy test należy zdać na 100%, aby zaliczyć moduł. Testy są stałym elementem każdego modułu, dzięki czemu:
  • żaden uczeń nie może pominąć etapu ewaluacyjnego
  • nadzór pedagoga nie jest wymagany, uczeń musi podejść do testu nawet samodzielnie odbywając zajęcia
  • pedagog dostaje gotowe narzędzie do monitorowania postępów każdego ucznia
  • szkoła ma 100% pewności, że każdy uczestnik przyswoił treść lekcji
 • Wygoda i ekonomiczne rozwiązanie nie generuje dodatkowej pracy, bo zajmujemy się tworzeniem, dostarczaniem i ewaluacją programu.

Bierzemy pod uwagę udział w programie, a nie liczbę uczestników. Dzięki temu z góry znany jest stały, niezmienny budżet, co ułatwia planowanie. 

Niezależnie od ilości uczniów, budżet się nie zmienia – nawet dla najliczniejszych szkół.

– przy założeniu, że program przechodzą uczniowie klasy od 4 do 8, a szkoła w danych klasach posiada łącznie około 100 uczniów koszt programu 10-cio miesięcznego e-learningu wynosi 3,5 PLN/ miesiąc na ucznia.

– koszt programu 10-cio miesięcznego to 3500 zł  netto / rok. Płatność można rozbić na raty ustalone indywidualnie

– program składa się z 10 modułów. 3 dotyczą problemu uzależnień alkoholowych, narkotykowych i behawioralnych, kolejne 4 utrwalaniu postaw zdrowia psychospołecznego, ściśle powiązanych z profilaktyką uzależnień oraz z 3 praktycznych zajęć projektowych

– każdy moduł wymaga około 60 – 90min i może być robiony przez cały miesiąc lub jednorazowo (moduł jest podzielony na lekcje po ok. 5-15 minut)

– każdy z uczniów za ukończenie modułu otrzymuje certyfikat, który może okazać wychowawcy na koniec miesiąca.

– kiedy mają to uczniowie mogą robić e-learning? Tak jak szkoła i pedagog zechcą. Może być to godzina wychowawcza lub zajęcia pozalekcyjne.

– program zakłada ewaluacje programu na podstawie raportów i wyników w  program 5 letni. Na podstawie wyników i raportów sugerujemy rozwiązania na kolejne okresy działań w oparciu o problemy jakie występują lokalnie na podstawie testów uczniów.

Po podpisaniu umowy gmina i każda ze szkół otrzymuje instrukcję logowania i niezależny kod logowania na każdą szkołę (forma logowania i rejestracji nie różni się od logowania do Facebooka czy maila). Wdrożenie zajmuje 2-3 dni. Wychowawcy w szkole przekazują mailowo (lub inną akceptowalną formą komunikacji z wychowankami), instrukcje logowania dla uczniów oraz kod dostępu do lekcji.

 

Po zalogowaniu szkoła/uczniowie/gmina otrzymuje również dostęp do innych materiałów dostępnych na portalu. Od chwili zakupienia programu szkoła /gmina otrzymuje dostęp do portalu na okres 10 miesięcy.

 • KLASY 4-8
 • PROGRAM NA 10 MIESIĘCY
 • KAŻDY UCZEŃ OTRZYMUJE CAŁY KURS
 • CAŁY KURS = 10 MODUŁÓW
 • MODUŁY KURSU:
 • PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ ALKOHOLOWYCH – teoria + ewaluacja
 • PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ ALKOHOLOWYCH – zajęcia projektowe
 • PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ NARKOTYKOWYCH – teoria + ewaluacja
 • PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ NARKOTYKOWYCH – zajęcia projektowe
 • PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ BEHAWIORALNYCH – teoria + ewaluacja
 • PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ BEHAWIORALNYCH – zajęcia projektowe
 • ASERTYWNOŚĆ – warsztat
 • PEWNOŚĆ SIEBIE – warsztat
 • WYZNACZANIE CELÓW – warsztat
 • KOMUNIKACJA W GRUPIE – warsztat
 • TEORIA + PRAKTYKA
 • TESTY W KAŻDYM MODULE (wymóg zdania na 100%)
 • E-LEARNING NA BEZPIECZNEJ PLATFORMIE